اردیبهشت ۲۹, ۱۳۸۷

در همه حال . . .

وصف حال من، حال همیشگی‌ام، شده است این تک بیت: بی تو نه زندگی خوشم، بی تو نه مردگی خوشم سر ز غم تو چون