Search
Close this search box.

تیر ۲۹, ۱۳۸۵

فتنه‌ی هر امتی، مظهر شیطان تویی!

اگر به بخش طربستان ملکوت در قسمت دیگران رفته باشید، حتماً سرود «آمریکا آمریکا» را دیده و شاید شنیده‌اید. امروز ضمن کار داشتم این سرود