آبان ۳۰, ۱۳۸۴

نو آوری و تناقض‌ها در شعر و موسیقی

 می‌خواستم مدت زمانی بگذرد تا درباره‌ی اشعاری که شجریان برای کنسرت‌اش انتخاب کرده بود چیزی بنویسم. به گمان من – حداقل حس من چنین می‌گوید