شهریور ۲۸, ۱۳۸۴

کاسه‌های داغ‌تر از آش

تلویزیون وطن یک فاجعه‌ی تمام عیار فرهنگی است. مجریان و گویندگان برخی شبکه‌های گویا دارند نقش دلقک را ایفا می‌کنند. چیزی که در این یکی