Search
Close this search box.

شهریور ۱۶, ۱۳۸۴

کوه،‌ نور، مهر:‌ روز نخست

نخستین صحنه‌ای که امروز با روشن شدن آسمان دیدم، قله‌های مرتفع پای البرز بود. وه چه شگفت است وقتی در کشوری بدون کوه زندگی می‌کنی،