Search
Close this search box.

شهریور ۱۵, ۱۳۸۴

برای عشق، که همیشه با من است!

ای تکیه‌گاه و پناه زیباترین لحظه‌های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من!ای شط شیرین پر شوکت من!ای با تو من گشته بسیار در