مرداد ۲۹, ۱۳۸۴

راز خفتن سیمرغ

امروز بعد از سه ساعت تأخیر، پروازی که باید ظهر در کپنهاک می‌نشست ما را غروب به این‌جا رساند. سفری که باید سه روزه می‌بود،