Search
Close this search box.

مرداد ۱۳, ۱۳۸۴

از مصایب فرهنگ!

ما ایرانی‌ها مردمانی هستیم با فرهنگ و با پیشینه‌ای بسیار درخشان و مشعشع. عالمی هم کتاب و اندیشه پشت سر ما هست. اما به همان