تیر ۴, ۱۳۸۴

همچو حلوای شکر، ما را قضا!

هفته‌ی گذشته، دکتر سروش در روایت آن داستان پر آب چشم در سالگرد دکتر شریعتی، از پدر مرحوم شریعتی یاد کرد که گفته بود در