اردیبهشت ۹, ۱۳۸۴

اذان: از آن محبوب ازلی

حدود دو سال پیش، سید خوابگرد یادداشتی نوشته بود درباره‌ی اذان رحیم مؤذن زاده‌ی اردبیلی که گویا این روزها بیمار است و در بستر و