Search
Close this search box.

آذر ۱۵, ۱۳۸۳

تهی‌دستان توانگر

تا به حال وضعی داشته‌اید که مرگ را لمس کرده باشید؟ نه، اصلاً از مرز مرگ و زندگی عبور کرده و باز هم از جهانی ورای