Search
Close this search box.

مرداد ۹, ۱۳۸۳

حاشیه‌های ملکوت

دیروز در سیبستان، سیبستانکی برای باغبان آن بر پا کردیم و امروز تدارک همان عمارت خرد را در ملکوت دیدم. ستون حاشیه‌ها را در ملکوت