Search
Close this search box.

خرداد ۴, ۱۳۸۳

دست ما کوتاه

مدتی پیش‌تر از این باید این یادداشت را می‌نوشتم. نزدیک به یک ماه است که دسترسی من به اینترنت شدیداً‌ محدود شده است و در