فروردین ۱۴, ۱۳۸۳

بیداد را . . .

دو شب پیش می‌خواستم بنویسم که: دستم کنون در دامن آه است از من به من فرسنگ‌ها راه است . . . دستی، دست پر