Search
Close this search box.

دی ۲۳, ۱۳۸۲

کرمانیه ۱

سه چهار روز شده است که در کرمان هستیم و هر روزی که می‌گذرد چیزی جدیدی در این سرزمین مرا حیران می‌کند. این شهر و