فروردین ۵, ۱۳۸۲

جنگِ ناگزیر؟ با توجه به

جنگِ ناگزیر؟ با توجه به مخالفت‌های فراوونی که در سراسر جهان نسبت به این جنگ شده، فقط می‌خوام بگم که این جنگ اجتناب ناپذیر بود.

میرِ نوروزی! شما فکرشو بکنین

میرِ نوروزی! شما فکرشو بکنین که اگه بخواد یه چند روزی یکی توی مملکت ما بشه میرنوروزی . مثلاً آقای خامنه‌ای چند روز فقط جاشو