اسفند ۱۹, ۱۳۸۱

قدح به شرطِ ادب گیر!

قدح به شرطِ ادب گیر! پای مطلب قبلی درباره‌ی عشق که چیزی درباره‌ی شریعتی گفتم، دوستی، صاحب وبلاگ نکته‌گو، نظر داده و خیلی آزرده خاطر