Search
Close this search box.

اردیبهشت ۲۰, ۱۳۸۵

تناقض‌نمای موافقت و استقلال

این را دو سه روز بعد دارم می‌نویسم. خیلی فکر کردم و دیدم این یادداشت دراز من حرف خلاصه‌ی مرا مبهم و مشوش کرده است.