تیر ۴, ۱۳۸۳

دارالترجمه‌ی ملکوتی

مدتی است که مرددم این را اینجا بنویسم یا نه. اما شاید دیر هم شده است. اگر در لندن، یا هر جای دنیا به ترجمه‌ی