Search
Close this search box.

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۸۲

شهر درندشت من امروز رسیدم

شهر درندشت من امروز رسیدم آلمان ولی این صفحه گلید اینا حرف گاف بدون سرگش نداره!! ببینین چه دهنی از من سرویس میشه. اصلا از

هزار تیر بلا . .

هزار تیر بلا . . . تو راه داشتم با خودم فکر می‌کردم و این ابیاتِ سایه رو با خودم می‌خوندم که: به سینه سرّ