اسفند ۲۲, ۱۳۸۱

خونبها

خونبها خیره‌کشی است ما را، دارد دلی چو خارا بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن!