۹

اين خرقه بينداز و برو…

کار دانيال کشانی

امروز، در اولين روز مرداد ماه، ملکوت خرقه عوض کرد. رنگ و قالب پيشين را سال‌های درازی نگه داشته بودم. آن ترکيب رنگ و شکل و صورت ملکوت، کمابيش ده سال عمر کرد. حال که دهه‌ی اول ملکوت سپری شده است، هم شکل و شمايل و خرقه‌اش دگرگون می‌شود و هم نرم‌افزار مديریت محتوای‌اش عوض می‌شود. روزگاری برای وبلاگ‌نويسان، ام‌تی، سروری می‌کرد. حالا می‌توان با قاطعيت گفت که وردپرس، روزگار فرمان‌فرمايی ام‌تی را ختم کرده است. پيش از این به چند دليل مهم از مهاجرت از ام‌تی به وردپرس پرهیز داشتم. نخست اين‌که ناگزیر می‌شدم به فکر قالب‌هايی تازه برای وبلاگم باشم و بعد هم مجبور می‌شدم، برای يکايک وبلاگ‌های ملکوت وردپرس نصب کنم. مشکل اول بلاموضوع شده است. مسأله‌ی دوم هم تا حدود زيادی حل است. راه نصب وردپرس بسيار سرراست و بی‌دردسر است و هر کس از نويسندگان حلقه‌ی ملکوت که بخواهد به سادگی می‌تواند به سيستم جديد نقل مکان کند. می‌ماند آن سيستم بلاگ‌رولينگ صفحه‌ی اول ملکوت که هنوز راه‌حلی برای‌اش پيدا نکرده‌ام.

ادامه‌ی مطلب…

۲

سخنرانی دکتر سروش در کانون توحيد لندن

محض اطلاع کسانی که در لندن و حومه (!) ساکن هستند، روز شنبه‌ی آينده ۸ نوامبر، دکتر سروش در کانون توحيد لندن ساعت۱۴:۳۰ سخنرانی دارد. عنوان سخنرانی ايشان «تفاهم عقلانی و مدارای دینی» است. نزديک‌ترين ایستگاه قطار، ايستگاه همراسميت است. نشانی را از وب‌سايت کانون توحيد ببينيد.