ياران چه غریبانه…

اين دو قطعه‌ای که کویتی‌پور می‌خواند، قبلاً هم در طربستان قدیم ملکوت بود. این را به ياد م. و. عزيز می‌گذارم این‌جا که همواره به این دو قطعه علاقه داشت.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “ياران چه غریبانه…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *