… چه سوگوارانند

غلام نرگس مستِ تو تاجدارانند
خرابِ باده‌ی لعل تو هوشيارانند…
نصيب ماست بهشت ای خداشناس برو
که مستحق کرامت گناه‌کارانند
بیا به میکده و چهره ارغوانی کن
مرو به صومعه کانجا سیاه‌کارانند…


Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “… چه سوگوارانند”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *