مگر دون پست فرومایه‌ای…

ندیدم به گیتی که نام‌آوری
زند تیر بر سينه‌ی دختری
مگر دونِ پستِ فرومايه‌ای
و يا آن‌که باشد ز غیرت بری
ندا آمد از آسمان بر زمين
که رسوا کند مکر و حیله‌گری…

نمی‌دانم خواننده چه کسی است و شعر را که گفته است. کسی اگر می‌داند يادداشت بگذارد. در نوعِ خودش کاری ويژه است. در فرصتی فراخ‌تر درباره‌ی هنرهایی که در اين روزها شکل تازه و بدیعی پیدا کرده‌اند خواهم نوشت. پ. ن. اولین بار که این را شنيدم، احساس کردم عبدالله دوامی دارد تعليم ردیف آواز می‌دهد!


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “مگر دون پست فرومایه‌ای…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *