فرياد خطر شو، از خانه به در شو!

دیگر وقت استدلال نیست. وقت به پا خاستن است. هر چه در چنته‌ی خرد بود و ايمان و اخلاق، بيرون آمده است. اکنون وقت حرارت و صلابت عزمِ من و شماست. هر چه سبز است در خانه بگذاریم و هر چه حربه و خدعه هست از دست رقيب بستانيم.. «تخت و نگين از دستِ اهریمن بگیريد». صدای سهراب پورناظری.


Posted

in

by

Tags:

Comments

6 responses to “فرياد خطر شو، از خانه به در شو!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *