آب بستن به معنا – پوزيتيويسم تنبل‌ها

جملات تکان‌دهنده‌ای است:
«…هيچ کاری آسان‌تر از اين نيست که اين‌گونه نقاب از مشکلی برداری که آن را «بی‌معنا» يا «شبه‌مشکل» معرفی کنی. تنها کاری که بايد انجام داد اين است که به معنای سهولت‌طلبانه و تنگ‌نظرانه‌ای از «معنا» بچسبی و ديری نخواهد گذاشت که در قبال هر مسأله و مشکلی که تو را به زحمت می‌اندازد،‌ بگويی که نمی‌توانی هيچ معنايی برای آن بيابی. علاوه بر اين، اگر هيچ مشکل و مسأله‌ای را جز مشکلات علوم طبيعی معنادار ندانی، هر بحثی درباره‌ی مفهوم «معنا» پاک بی‌معنا خواهد بود. اعتقاد جزم‌انديشانه به معنا، اگر به کرسی بنشيند، ديگر تا ابد از صحنه‌ی نبرد دور خواهد شد. ديگر هرگز نمی‌توان به آن حمله برد. در اين صورت (چنان‌که خود ويتنگشتاين گفته است)،‌ اين اعتقاد جزمی «هجوم‌ناپذیر و قطعی» خواهد شد.»
(کارل پوپر، منطق اکتشاف علمی، صص ۲۹-۳۰)

پ. ن. ترجمه‌ی خودم از متن انگلیسی کتاب است؛ فکر می‌کنم اين کتاب به فارسی هم ترجمه شده است.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “آب بستن به معنا – پوزيتيويسم تنبل‌ها”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *