کرشمه‌ی نرگس

روزهای دانشجويی در دانشگاه فردوسی مشهد، راننده‌ی يکی از اتوبوس‌های سرويس دانشگاه که از جلوی دانشکده‌ی علوم و مهندسی به سمت بخش ديگر دانشکده‌ی علوم در خيابان اسرار می‌رفت (که آن زمان محل سلف سرويس دانشگاه همان‌جا بود)، معمولاً در پخش صوت اتوبوس‌اش، نوار موسيقی سنتی می‌گذاشت. برای اولين بار آلبوم «کرشمه‌ی نرگس» سيامک شجريان را که کار گروه پايور است، آن‌جا شنیدم. آن زمان، ذوقی می‌بردم از شنيدن اين آلبوم. صدای گرفته‌ی سيامک شجريان هم برای خودش حالی داشت آن هم برای آن احوال ما. در ميان موسیقی‌های‌ام می‌چرخيدم، این را يافتم. گفتم شما هم مهمان امروز ملکوت باشيد. غزل آواز از غزل‌های شيرين سعدی است.


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “کرشمه‌ی نرگس”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *