منظورِ زمانه!

منظور زمانه چی‌ست؟ منظورش از اين‌کارها چی‌ست؟ نظر ماها که زمانه را می‌خوانيم یا می‌شنويم چه؟ زمانه يک صفحه‌ی نظرسنجی تازه گذاشته است که به باور من پنجره‌ای است گشوده برای اين‌که به شيوه‌ای سيستماتيک و به تقاضای خود زمانه، مخاطب نظرش را بگويد. اين‌که نظر من و شما چقدر جدی تلقی می‌شود يا اساساً من و شما چقدر در ميان مخاطبان سنجيده شده و مرئی در آمار زمانه مشاهده می‌شويم و در اکثريت قرار می‌گيريم، مقوله‌ی ديگری است. طبيعتاً هر کسی بنا به ذايقه‌ی فکری خودش يک نوع نگاه خاص دارد و انتظارات خاصی هم دارد. هيچ کس نمی‌تواند مدعی شود انتظارات من جهان‌‌شمول است و همه را شامل می‌شود. ولی می‌شود به يک همگرايی از نظرها رسيد و باورها و ديدگاه‌های مختلف همزيستی مسالمت‌آميزی داشته باشند. من بارها پيش از اين نوشته‌ام که برای من در رسانه‌ای مثل زمانه با آغازی که داشته است و انديشه‌ای که شعار اعلام شده‌ی آن بوده، بيش از هر چيز همزيستی مسالمت‌آميز و منصفانه‌ی ديدگاه‌های مختلف مهم است. به اعتقاد من اين امر در زمانه محقق نشده است و هنوز راه درازی برای رسيدن به آن هست. تغييرات در زمانه البته رخ می‌دهند. گاهی تغييرات سريع هستند و گاهی آهسته و آرام. گاهی، بعضی چيزها هيچ وقت تغيير نمی‌‌کنند البته! به هر تقدير، تمام نکته اين است که زمانه خودش قدم پيش گذاشته است و از مخاطب‌‌اش نظر خواسته است. اين نکته است که به اعتقاد من ستودنی است. می‌توانيد به روی عکس زير کليک کنيد و در نظرسنجی زمانه شرکت کنيد:

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *