شين نامه – ۱۳

۱. فاش می‌گويم:
کمرِ شين‌‌نامه شکسته شد،
به حرمتِ خاتونِ شب‌های روشنِ من!

۲. شرح الشين:
«دفترِ دانشِ ما جمله بشوييد به می
که فلک ديدم و در قصدِ دلِ دانا بود»

۳. پاد-شرح شين:
شاد آن دلی که با نشاطِ دانش
شراب‌اش از شراب جدا نشود!


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “شين نامه – ۱۳”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *