آدم

خدايا! پس ما کی آدم* می‌شويم؟

* اين «آدم» را به هر معنايی که از آدم می‌شود تصور کرد با تمام بارهای رمزی، اسطوره‌ای، نمادين و تاريخی‌اش بخوانيد.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “آدم”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *