نسخه‌ی بدل بعد از عمل

در درگه ما بندگی/عاشقی يک دله کن
هر چيز که غير ماست آن را يله کن
يک صبح به اخلاص بيا بر در ما/در بر ما
گر کار/کام تو برنيامد آنگه گله کن

– شاعرش را نمی‌دانم کيست ولی اختلافات نسخ از خودم است.‌ (به تايپ بانو)


Posted

in

by

Tags:

Comments

2 responses to “نسخه‌ی بدل بعد از عمل”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *