فرانسه يا آفريقا؟

بازی فرانسه و هلند دارد شروع می‌شود و تلويزيون پخش سرود ملی فرانسه را نشان می‌دهد. تصاوير بازيکنان به ترتيب از جلوی دوربين عبور می‌کند (يا به عبارتی دوربين از جلوی آن‌ها عبور می‌کند!). اکثريت اين‌ها که من ديدم سياه‌پوست بودند! خيلی جالب است که بيشترين بازيکنان تیم ملی فرانسه، اصالتاً فرانسوی و اروپايی نيستند. اين را البته در ساير تيم‌های اروپايی هم ديده‌ام که ترکيب جمعيتی اين‌ها دارد تغيير می‌کند. دنيا دارد به سمت جهان وطن شدن می‌رود. آهنگ‌اش در جاهای مختلف فرق دارد فقط.

Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “فرانسه يا آفريقا؟”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *