شله زرد

هوا گرم است. از آسمان آتش می‌بارد انگار. می‌گويد: «من می‌خوام شله زرد بخورم». سرم را بر می‌گردانم می‌بينم از توی يخچال «گوجه‌سبز»هايی را که از ايران آورده‌ام دارد زير آب می‌شويد که بخورد!

Posted

in

by

Tags:

Comments

3 responses to “شله زرد”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *