خطاهای روزمره‌ی زمانه!

عنوان را اشتباه نخوانيد. مقصودم اين نيست که زمانه مرتکب خطاهای روزمره می‌شود. البته هر رسانه‌ای مرتکب خطا می‌شود ولی مقصودم از عنوان بالا اين نيست. اشاره کردم در مطلب قبلی که اين سلسله يادداشت‌ها بسيار مفيدند. و به نظر من، انتشار اين يادداشت‌ها در زمانه درست نقطه‌ی مقابل نيلگون عبدی کلانتری است – از نظر من – و اين خود جای خوشحالی دارد. اولين دليل‌اش اين است که تکثر انديشه را جدی‌تر می‌گيرد. شايد نويسنده‌ی اين يادداشت‌ها، آن چيزهايی را که من در نوشته‌های عبدی در نيلگون مغالطه می‌بينم، مغالطه نداند. اما مهم است که به ظرافت‌های استدلالی توجه شود. برای درک منطق يک نوشته، مهم است که حداقلِ معيارهای فهم موضوع را در اختيار داشته باشيم. سخنرانی نمی‌خواهم بکنم. شرح‌اش بماند برای جای ديگر. خيلی مختصر می‌خواستم بگويم که اگر بخواهيم برای اين يادداشت‌ها (از جمله اين يکی: «تعميم «فتنه»ساز») دنبال مصداق‌هايی بگرديم، يکی از مصاديق‌اش را می‌شود در نيلگون زمانه پيدا کرد. زنده باد زمانه! زنده باد نيلگون! زنده باد خانم اقدمی!

پ. ن. و البته مشخصاً مقصودم اين بود که نوع نگاه نيلگون به اسلام و مسلمان‌ها کلاف سردرگم و در هم تنيده‌ای است از پيش‌فرض‌ها، تعميم‌ها، مغالطه‌ها، و البته – اگر عبدی به دل نگيرد – اندکی لجاجت.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “خطاهای روزمره‌ی زمانه!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *