درباره‌ی اهميت عنوان‌های فرعی

اولين باری که با اين يادداشت‌های فشرده‌ی حاشيه‌ی کتاب‌ها آشنا شدم (يا در واقع توجه‌ام را جلب کرد) در حاشيه‌ی کتاب‌های دکتر سروش بود. هميشه در هر صفحه‌ای کنار پاراگراف‌های طولانی، دو سه جمله آمده بود که لب و خلاصه‌ی مطلب در آن نوشته شده بود. اين چيزها شديداً به فهم متن و ارتباط بر قرار کردن با آن کمک می‌کند. به نظر من در رسانه‌ها هم مهم است از اين شيوه استفاده‌ی لازم و کافی بشود. زمانه يکی از رسانه‌هايی است که بعضی اوقات از اين شيوه استفاده‌ی مفيد را می‌برد. شايد اين از تأثيرات مهدی جامی است (بدون شک ابتکارِ خودِ او در زمانه است). اين عنوان‌های فرعی و داخلی گذاشتن برای مطالب کار طرفه‌ای است. مهدی در بی‌بی‌سی هم که کار می‌کرد، اين شيوه‌ی مطلب نوشتن و ويرايش کردن‌اش، چيز خاصی بود. انگار امضای مهدی جامی پای آن مطلب خبری آمده است. به عنوان نمونه همين مقاله‌ی فوکوياما را ببينيد. مقاله قبل از عنوان‌ها يک چيز بود و حالا تبديل شده است به چيزی ديگر. متن با اين‌ها حال و هوا و زندگی تازه‌ای پيدا می‌کند.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *