روزنامه‌ی فخيمه‌ی هرالد تريبيون

اين روزنامه‌ی هرالد تريبيون بين‌المللی عجب روزنامه‌ی محشری شده است. از بين روزنامه‌هايی كه توی هواپيما به آدم می‌دهند، اين يكی جزو بهترين‌هاست. توی هواپيما كه نشسته بودم دو مطلب خيلی خوب خواندم كه يك جورهايی به هم ربط داشتند. يكی درباره‌ی ترور سردبير ارمنی يك روزنامه در استانبول و ديگری درباره‌ی انكار هالوكاست. اين مقاله‌ی مربوط به هالوكاست خيلی تحليل جالبی كرده است. عنوان‌اش اين است: «اين جرم است يا فقط حماقت؟». لينك‌ها را می‌گذارم. حتما بخوانيدشان. بی‌نظيرند.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “روزنامه‌ی فخيمه‌ی هرالد تريبيون”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *