حکم خاتمت

اگر اين فيلم تصادف (Crash) را نديده‌ايد، حتماً يک بار هم که شده ببينيدش. عميقاً آدم را تکان می‌دهد. فيلمی است سرشار از تجربه‌های وجودی. هيچ کس نمی‌داند که کی‌ست و بعد چه خواهد کرد و چه خواهد شد. کارگردان هزار و یک صحنه‌ی غريب را که هميشه برای همه‌ی ما رخ می‌دهد کنار هم نهاده است. فرق‌اش اين است که ما توجه چندانی به قبل و بعد ماجراها نداريم و هميشه يک رويه‌ی همه‌ی انسان‌ها را می‌بينيم و بر اساس همان قضاوت‌شان می‌کنيم. وقتی فيلم را می‌ديدم اين بيت حافظ يکسره پيش چشم‌ام بود:
حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است
کس ندانست که آخر به چه حالت برود
خدا عاقبت همگی ما را ختم به خير کناد!

Posted

in

by

Tags:

Comments

4 responses to “حکم خاتمت”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *