شاگردان مصباح در بی‌بی‌سی!

الآن تلويزيون دارد مصاحبه‌ی برنامه‌ی هاردتاک را با آيت‌الله هادوی تهرانی نشان می‌دهد که علی‌الظاهر از مريدان آقای مصباح است. نکته‌ی جالب اين‌جاست: يکی از شاگردان مصباح دارد به زبان انگليسی در لندن با غربی‌ها جدل می‌کند. لحن بيان‌اش – لحن تمسخر‌آميزی که طرف‌اش را به هيچ می‌گيرد – شديداً يادآور ملاهايی است که خود را محور تمام عالم می‌دانند، با آن پوزخند تحقيرآميز. مصاحبه‌کننده دارد درباره‌ی تمام مسايل ايران او را سئوال پيچ می‌کند و البته او هم طبق معمول جواب‌هايی آخوندی می‌دهد! مجری برنامه به او می‌گويد که مرشدِ شما آقای مصباح يزدی به دموکراسی اعتقادی ندارد و قس عليهذا. طرف می‌گويد آقای مصباح نظر خودش را می‌گويد، ما نظر مقام معظم رهبری را! ملاحظه فرموديد؟ روی‌ام نمی‌شود چيز ديگری بنويسم. هم خنده‌ام گرفته است و هم دردم. عجيب است، عجيب عجيب است! نکته‌اش ساده است: وب‌سايت آقا را ملاحظه کنيد. ايشان اخيراً به انگلستان سفر کرده‌اند. کانديدای شورای خبرگان رهبری هستند. برای عراقی‌های شيعه‌ی مقيم انگلستان سخنرانی می‌کنند و الخ. در وب‌سايت‌اش هم اسمی از مصباح نيست، اما وقتی مجری مصباح را مرشدِ او می‌نامد، نفی ارشاد مصباح نمی‌کند، بلکه پناه به جای ديگری می‌برد! بگذريم. «گر خود رقيب شمع است . . . »!

Posted

in

by

Tags:

Comments

15 responses to “شاگردان مصباح در بی‌بی‌سی!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *