پاريسيه‌ ۳

هی می‌خواهم چهار تا عکس بگذارم اين‌جا تا حاصل يک نصفه‌ روز، نصف پاريس را با پای پياده گشتن ببينيد. اما لطف و محبت دوستان آن قدر زياد است که از وقتی برگشته‌ايم دارم همين‌جور ای‌ميل جواب می‌دهم و تشکر می‌کنم. اگر کسی از قلم افتاده است، همين‌جا ممنون‌ام. کلی از همه راهنمايی گرفته‌ام تا همین حالا. فعلاً‌ داريم استراحت می‌کنيم (خير سرم من الآن بايد در حال خواب باشم!). تا سه چهار ساعت ديگر احتمالاً دوباره سر پا می‌شويم و می‌رويم برای «شب پاريس» که گفته‌اند از دست مدهيدش. دوست بزرگواری همين الآن تسکت مسج فرستاد دوباره. باز هم ممنون. ببخشيد که آنلاين و وبلاگی جواب می‌دهم. حتماً‌ تماس می‌گيريم. يک دنيا از لطف بيکران همه ممنون.

می‌بينيد؟ آن وقت می‌گويند وبلاگ بد است! هی می‌گويند «ابتذال در وبلاگستان»! اگر اين وبلاگ نبود، آدم اين همه دوست ديده و نديده را چطور پيدا می‌کرد؟

پ. ن. قول می‌دهم چند تا عکس بگذارم از ابتدا تا انتهای گردش امروز! به زودی.


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “پاريسيه‌ ۳”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *