خانه‌ی هنرمندان

به اتفاق بانو و دو دوست بزرگوار، ديروز را سری به کافی‌شاپ خانه‌ی هنرمندان زديم و دو ساعتی به گفت‌وگو نشستيم. آن‌که در عکس، از پشت سر می‌شود يک چهارم بالای تن‌اش را ديد، همان حضرت‌ آقای همراه ماست. کسی می‌شناسدش؟ (مثل اين‌که مدام دارم معمای شناخت عکس‌های مبهم طرح می‌کنم. نه؟)
برای ديدن عکس بزرگتر،‌ کليک کنيد.


Posted

in

by

Tags:

Comments

9 responses to “خانه‌ی هنرمندان”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *