غدير

عيد غدير بر اردات‌مندان حضرت امير و محبان ولايت خداوند تأويل و بنيان‌گذار دور معانی باطنی شريعت مبارک. باشد که اين عيد،‌ مبدأ گردشی فرخنده در حال ظاهر و باطن اهل اشارت باشد و غدير امسال، اهل نيرنگ و غدر را، که به نام علی بنيان سالوس ريا را عمارت می‌کنند، رسوا کند:
خوش به جای خويشتن بود اين نشست خسروی
تا نشيند هر کسی اکنون به جای خويشتن


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *