يک توضيح

صاحب سيبستان اشاره کرد که خوب است از مطالب ديگری هم که درباره‌ی شصت سالگی دکتر سروش نوشته می‌شود استفاده کنيم. در صفحه‌ی «نامه‌ی سروش» مطالبی را می‌گذارم که دوستان مشخصاً برای اين صفحه نگاشته باشند. لذا، مطالب ديگری را که در جاهای ديگری منتشر می‌شود، در «ضيافت‌خانه» آورده‌ام، تحت عنوان «نکوداشت دکتر سروش». اگر چيزی در آن صفحه از قلم افتاده باشد، يادآوری کنيد تا اضافه کنم. به هر تقدير، مطالب «نامه‌ی سروش» را اختصاص داده‌ام به مطالبی که دوستان اهل قلم مشخصاً وعده داده‌اند برای اين صفحه می‌نويسند (البته به استثنای مطلب مهدی خلجی که توضيح دادم چرا در آن‌جا آورده شده است).


Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *