دليل شکست

دل‌ام ز نازکی خود شکست در غم عشق
و گرنه از تو نيايد که دل شکن باشی
. . .
ز چاه غصه رهايی نباشدت هر چند
به حسن يوسف و تدبير تهمتن باشی


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “دليل شکست”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *