هم‌نوا با ساز باران

صاحب يک سبد آواز نو دارد کار تازه‌اش را ضبط می‌کند. مفارقت از اينترنت و وبلاگ هم در اين برهوت سرعت (!) دارد رسم و عادت می‌شود ديگر. امير حسين سام خواننده را به خدا می‌رساند تا يک خط از تصنيف را بخواند. خدا روزی هيچ تنابنده‌ای مکناد آهنگساز سخت‌گير را! (دور از گوش و چشم آهنگسازان). دست به نقد، داشته باشيد تصوير امير حسين سام و سينا جهان آبادی را در ميانه‌ی کار ضبط تصنيف‌ها در استوديو صحرای آقای ميناچی تا در مجالی فراخ‌تر به شرح روزگار شتابنده‌ی تهران برسم.
صاحب ملکوت، امير حسين سام و سينا جهان آبادی به ترتيب از راست
اين تصوير نقدِ نقد است. شايد نيم ساعت پيش ثبت شده است!


Posted

in

by

Tags:

Comments

One response to “هم‌نوا با ساز باران”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *