هديه‌ی نوروزی طربستان

به لطف حسين مهدوی، حبيبی شفيق و ناديده، تصنيف «ياد تو» استاد شجريان را به طور کامل در طربستان می‌گذارم، هديت احباب را. آن‌ها که پيشينه‌ی ماجرا را می‌دانند می‌توانند با مقايسه تصنيف کامل و تصنيف مثله‌ شده‌ای که از صدا و سيما پخش شده بود، تفاوت را در يابند.


Posted

in

by

Tags: