تازه‌ها

نخست اين‌که، صاحب کتابچه‌ی ملکوتی مرحوم، دفتر خويش را در حجره‌ای تازه گشوده است به نام «نقد». از آن‌جا که خود در ياد کرد آن اندکی غفلت ورزيده است، به اعتبار اين‌که مهدی خلجی هنوز هم همان ظهير الملکوت دفتر ديوانی و از ساکنان سابق و بلکه فعلی ملکوت است، معرفی وبلاگ تازه‌ی او از اهم واجبات است. البته چه بسا شکل و شمايل و رنگ سيمای اين وبلاگ اندکی تغيير کند. خدا عالم است. اما از قراين بر می‌آيد که اين حجره‌ی نو کماکان در دست عمارت و احداث است.

نکته‌ی ديگر برای ميهمانان خوان طربستان ملکوت است. قطعاً آن‌ها که مرتب به اين گوشه‌ی ملکوت سر می‌کشند متوجه افزايش‌های مدام طربستان و تغييرات مکرر آن شده‌اند. در آينده‌ی نزديک خيال تغيیراتی اساسی برای اين بخش از ملکوت دارم که در وقت مقتضی اعلام‌اش خواهم کرد. عجالتاً اگر نگاه کنيد می‌بينيد که قطعات شجريان طربستان نظم و ترتيبی الفبايی حداقل بر اساس نام‌هايی که خود می‌شناسم يا نهاده‌ام دارند. در نتيجه يافتن کارهای شجريان بسيار آسان‌تر شده است. بقيه‌ی قطعات هم به موقع مرتب خواهند شد. سامان دادن قطعات موسيقی در ملکوت بسيار آسان‌تر از سامان دادن انسان‌هاست گويا! در اين ميانه، اگر کسی در خصوص قطعات موسيقی سنتی طربستان اطلاعات دقيق‌تر يا تازه‌ای در خصوص اسم قطعات يا دستگاه آن‌ها دارد، ممنون می‌شوم در ذيل همين مطلب متذکر شويد.


Posted

in

by

Tags: