از آن آوازهای طربناک

تازه به خانه برگشته‌ام و می‌بينم که سيد خوابگرد پيش‌دستی کرده است و وبلاگ امير حسين سام را پيش‌تر از من زان سوی هفت‌پرده به بازار کشيده است! اين مختصر را فقط برای اين می‌نويسم که بدانيد طراحی شکل و شمايل و هيأت آن وبلاگ و جزييات‌اش هنوز تمام نشده است. تا فرصتی در آينده‌ی بسيار نزديک که قالبی موزون‌تر بيابد، قصد نداشتم چيزی از تولد آن بگويم. به هر حال، اين آغاز نوشتن اين آهنگساز شاعر و خوش‌ذوق است. باقی ماجرا باشد تا وقتی ديگر.


Posted

in

by

Tags: