در ميانه‌ی خارا

شکسته‌دل‌تر از آن ساغر بلورينم
که در ميانه‌ی خارا، کنی ز دست رها


Posted

in

by

Tags: