بدون شرح

سال‌ها پيش، خيلی وقت پيش از آن‌که مدرسه بروم با خواهر اول


 خيلی وقت پيش‌تر از عکس بالايي. وقتی که تازه راه رفتن ياد گرفته بودم. با پدر در يکی از نخستين زمستان‌های حيات.


Posted

in

by

Tags: